Pravilnik foruma Inter CAFFE

Uvod

Pravilnik foruma služi da preventivno otkloni mogućnost nesporazuma na forumu.

Na ovom forumu ne vlada demokratija. Ovaj forum pripada svojim članovima, a njime upravljaju moderatori i administratori.

Diskusije na ovom forumu su vlasništvo Inter CAFFE foruma. Ne mogu se objavljivati na drugim sajtovima bez neosporivog odobrenja administratora, moderatora ili autora.

Pridržavanje pravilnika

Svi učesnici na forumu su se činom registracije složili sa pravilnikom i obavezali da će ga poštovati.

Nepoštovanje pravilnika i procena administratora ili moderatora o kršenju istog, može dovesti do sankcionisanja i/ili udaljavanja sa foruma problematičnih počinioca i pojava.

Neprihvatljivo ponašanje

Nacionalizam

Neprikosnoveno pravo člana foruma je da bude nacionalista i nije bitno koje je nacije.

Na ovom forumu nije dozvoljeno propagiranje nacionalizma.

Na ovom forumu je zabranjeno širenje nacionalne mržnje i ruženje drugih nacija.

Religija

Neprikosnoveno pravo člana foruma je da bude vernik i nije bitno koje je vere.

Na ovom forumu nije dozvoljeno širenje verske mržnje i ruženje drugih vera.

Na ovom forumu je zabranjeno propagiranje verskih sekti.

Seksualnost

Seksualno opredeljenje člana foruma je privatna stvar člana.

Članovi foruma su ravnopravni bez obzira kojeg su seksualnog opredeljenja.

Na ovom forumu je zabranjeno promovisanje homoseksualnosti.

Na ovom forumu je zabranjeno promovisanje pokreta i aktivnosti uperenih protiv homoseksualaca.

Na ovom forumu je dozvoljeno govoriti o homoseksualnosti.

Reklamiranje

Na forumu je zabranjeno reklamiranje.

Na forumu je zabranjeno reklamiranje drugih foruma i sajtova.

Na forumu je naročito zabranjeno reklamiranje alkohola, duvana, narkotika, medikamenata, naoružanja, imitacija poznatih brendova.

Na forumu je dozvoljeno otvoriti diskusiju o svom proizvodu ili usluzi i to obavezuje člana da:

Privatnost i medjusobni odnosi

Ugrožavanje privatnosti

Svaki član foruma je prilikom učlanjenja odabrao sebi korisničko ime. Javno otkrivanje svog pravog ideniteta je nepoželjno, a u slučajevima kada administrator ili moderator procene da se radi o nekoj vrsti manipulacije može biti onemogućeno ili sankcionisano.

Član foruma ne sme da otkriva identitet drugih članova foruma.

Forum je javan i govori se o javnim stvarima - član foruma ne sme na njemu iznositi podatke o privatnom životu drugih lica.

Član foruma je odgovoran za stav i sadržaj koji iznese na forumu.

Administratori i moderatori ne mogu biti odgovorni ako dodje do hakerskog napada i za štetu koja eventualno tom prilikom nastane, ali su dužni da učine sve da do takvih pojava ne dodje ili da se posledice ublaže.

Mladji članovi

Član foruma može postati svako lice starije od 13 godina. Lice od 13 do 18 godina starosti se smatra mladjim članom.

Svaki stariji član foruma je dužan da se promišljeno i roditeljski ophodi prema mladjem članu, a ukoliko iz bilo kog razloga nije sposoban ili u mogućnosti za tako nešto, slobodan je da mu na primeren i jasan način to da do znanja ili da ga ignoriše.

Stariji član foruma ne sme zloupotrebiti eventualno neiskustvo ili nezrelost mladjih članova.

Stariji član foruma ne sme ispoljavati grubost prema mladjem članu.

Svaki mladji član foruma koji je ima "forumski staž" duži od šest meseci, može za potrebe svog školovanja ili dodatnog obrazovanja od moderatora i administratora zatražiti zaseban deo na forumu, besplatan prostor na serveru, poddomen, email ili ftp nalog, kao i neki od vidova stručne pomoći ili saveta.

Takvi vidovi pomoći se ne smeju ustupiti trećim licima.

Takvi vidovi pomoći se ne smeju koristiti u poslovne svrhe i ukoliko takve namere postoje moraju biti jasno i blagovremeno najavljene prilikom samog traženja.

Opšta pravila

Ponašanje i pisanje

Sve norme koje važe i u ostalim oblicima okupljanja i druženja važe i ovde. Nije dozvoljena grubost i agresivno ponašanje u bilo kom obliku.

Zabranjeno je pisati isključivo velikim slovima.

Zabranjeno je u celosti citirati zadnju poruku.

Nepoznavanje pravopisa i kulture pisanja je prihvatljivo, ali njegovo potpuno, uporno i trajno ignorisanje može biti razlog za udaljavanje korisnika sa foruma ukoliko moderator smatra da posle trećeg upozorenja korisnik namerno pravi istu grešku.

Slike i autorska prava

Slika koja se postavi na forum ne sme biti šira od 500 piksela.

Zabranjeno je postavljati na forum sadržaj koji je zakonom inkriminisan ili krši autorska prava.

Zabranjeno je postavljati serijske brojeve, krakove ili linkove ka istim.

Članstvo na forumu

Jedna osoba može imati samo jedan nalog.

Zabranjeno je ustupati svoj nalog drugom licu.


Ovo je pravilnik Inter CAFFE foruma. Ukoliko Vam odgovara i želite da ga koristite na svom forumu, slobodni ste da prenesete i da za uzvrat u potpisu ostavine oznaku i link:

Ovo je Inter CAFFE pravilnik foruma