Preporuke učesnicima Inter CAFFE foruma

Uvod

Preporuke učesnicima čini skup preporučenih ponašanja i opis delovanja na Inter CAFFE forumu, donet od strane administratora i moderatora i ne obavezuje učesnike foruma da preporuke poštuju.

Ali, preporuke se moraju uvažiti i drastično udaljavanje od preporučljivog ponašanja može dovesti do manjih ili većih neprijatnosti.

Uopšteno o pisanju

Velika slova

Nikako ne pišite sve velikim slovima. Prosto rečeno, smatra se da je onaj ko tako radi ili neotesan, ili je za računarom od skoro, pa je to posledica neke početničke ushićenosti ili iz nekog trećeg razloga ne ume tastaturu da koristi pravilno i komunicira normalno.

Pisanje samo velikim slovima je zapravo nekada u vremenu BBSa bio veliki greh, jer su slova bila sve, obzirim da osim slova ništa drugo na monitoru nije bilo i značilo je da onaj ko piše velikim slovima - viče. Danas se ne radi o tome da prekomernom upotrebom velikih slova Vi iritirate onoga kome pišete, koliko se radi o tome da iz neznanja ili vaspitanja pokazujete zapravo koliko malo poštujete auditorijum kome se obraćate.

Mnogo manja je greška sve pisati malim slovima. Ako pišete sve velikim, to je nepristojno jer nemate obzira prema onom ko čita, a ako pišete sve malim to znači da se radi o žurbi, lošoj navici, olakšici koju ste sebi priuštili ili nešto četvrto. Recimo da smatrate da ste u prisnom društvu, prijatnoj atmosferi i opušteni tako da ne morate da se bavite toliko pravilnim pisanjem, što je naravno - u redu. Ovo ne važi, naravno, za poslovnu korespodenciju. Kada pišete molbu za posao ili ponudu za saradnju, onda se striktno držite pravila.

Citiranje

Ne citirajte u celosti poruku koja se nalazi iznad Vaše. Nije lepo prema ostalim članovima da ih praktično time prisiljavate da ponovo čitaju isto, a osim toga tako se bespotrebno povećava visina strane i server na kome se nalazi forum zbog toga trpi opterećenje.

Medjutim, kada se vaša poruka koju pišete, direktno odnosi na neku od poruka pre zadnje koju ste zatekli, onda je upravo poželjno i očekuje se da citirate onaj deo te poruke na koji se odnosi Vaša. Ukoliko je neophodno, dolazi u obzir čak i da citirate celu tu poruku.

Emotikoni

Nemojte prekomerno upotrebljavati smajlije. I kada razgovarate sa nekim, nasmejete se jedan put. Smajliji i emotikoni ne služe da pokažu i ne mogu da pokažu koliko je nešto smešno ili tužno. Njihovom neumerenom upotrebom oni - gube smisao. Ako stavite pet ili pedeset pet smajlija to je slično kao da niste stavili ni jedan. Što bi bilo i bolje. Ono što napišete je glavno, a smajliji, to jest "emotikoni", su tu da - pomognu.

Smajliji i emotikoni služe da pomognu da sa manje reči kažemo ono što želimo. Naime, kada sedimo negde i razgovaramo, onda vidimo jedni druge i delimično komuniciramo i pokretima i grimasama. Po izrazu lica vidimo šta je ko hteo da kaže i - šta je zapravo rekao.

Pokušaćemo da navedemo primer. Banalan. Moj prijatelj ispriča neko svoje ružno iskustvo, požali nam se kako je loše prošao i ja mu odgovorim "Ma nemaš ti pojma, to tako treba!..." i nasmejem se. On se isto nasmeje, jer zna da se šalim, naravno, i gurne me i jasno mu je da se apsolutno slažem sa njim, zapravo.

Dok na forumu, ako bih odgovorio tako, ja sam se nasmejao, ali on to ne vidi. Ako napišem tako kao što sam rekao, onda ću verovatno da zbunim prijatelja, možda i da ga naljutim, a ostali će da smatraju da sam nevaspitan. E tada mi treba smajli, da pomogne. Smajli predstavlja znak da se smejem i upotrebljavam ga onda kada se to iz moje poruke ne može naslutiti, jer na forumu ne vidimo izraz lica jedni drugima.

A napisati "Ha ha ha" i staviti smajli posle toga je slično kao u društvu se glasno nasmejati i kroz smeh reći "Hej, ljudi, ja se smejem!".

Sadržaj i smisao poruke

Kada pišete poruku, potrudite se da se iz nje vidi šta ste njome hteli da kažete.

Poruka na forumu, kao i ostali vidovi pisane komunikacije poput emaila i slično, osim to služe u informativne svrhe da njima date do znanja ono sto šte napisali, takodje, i u isto vreme, govore o još makar dve stvari. One su odraz Vaše ličnosti i u nekom smislu Vas predstavljaju. A takodje govore i o tome kako Vi shvatate i vrednujete onoga kome se obraćate.

Ako pišete neuredno, nejasno, neispravno, nelogično, nepotrebno time ste sebe loše predstavili i time ste dali do znanja kako malo cenite onoga ko to treba da pročita.

Nemojte pisati prekratke poruke. Takve poruke su uglavnom nebitne ili nejasne.

Pravopis i ispravno pisanje

Najosnovnije

Ne se piše odvojeno u rečima gde po izgovoru osećamo da je odvojeno kao ne mogu, ne znam, ne treba, ali se piše spojeno u neću, nejasan, nestvaran itd.

Posle itd ne treba stavljati tri tačke.

Tri tačke

Završavajte misao i ne zloupotrebljavajte tri tačke.

Ljudi često čine grešku i neprestano stavljaju tri tačke. Iz razloga što smatraju da tu u nastavku sad sledi nešto što predpostavljaju da se podrazumeva i onda imamo poruku ili email koji je nepregledan, ružan i pun tri tačkica koje smetaju da i iz ono malo rečenog naslutimo o čemu se radi.

Jedna od katastrofa koja je pogodila pisanu reč na internetu je pojava kojoj ne znam ime, ali je takodje učestala i vezana upravo za tačke. Nekima je dosadilo da stavljaju tri tačke, pa ih stavljaju dve, četiri, pet, petnaest, dvesta petnest, itd. Užas. Nemojte to raditi. Trebalo bi ustanoviti neku pravopisnu policiju koja bi takve ljude privodila i izolovala.

Tačka zarez

Tačka zarez je jedan divan znak. Priuštite ga sebi - nadjite na internetu resurse koji govore o tome kada se upotrebljava i zašto.

Uzvičnik

Uzvičnik je takodje doživeo sličan tretman od jednog dela internet populacije kao što su doživele tačke. Ima ljudi koji se dovikuju dok pišu pa im jedan uzvičnik nije dosta već u startu stave po tri komada. A oni grlatiji stave i po tridesetak. Tri znaka uzvika jedan do drugog donekle i može da se razume ili nečim u tekstu opravda, ali više od toga je besmisleno.

Znak čudjenja

I kad se već čudimo raznim pojavama, pomenimo znak čudjenja koji nije toliko često zloupotrebljavan koliko često se pogrešno piše. Znak čudjenja čini upitnik iza koga ide uzvičnik i ne treba im menjati redosled, niti ih ispaljivati u rafalu po nekoliko.

Prazan karakter - SPACE

Prazan karakter, razmak, tojest SPACE, onaj najduži taster na dnu tastature je jedan od onih koji se takodje pogrešno koristi.

Iza interpunkcijskih znakova OBAVEZNO kucajte jedan razmak.

Ispred interpunkcijskih znakova NIKADA ne stavljajte razmak.

Pasusi

Kada pišete, odvojte delove Vaših misli u pasuse. Ako ceo Vaš tekst ima pedesetak rečenica i sve

Uvlačenje teksta

Nemojte nikada, kao na pisaćoj mašini, da uvlačite prvi red pasusa sa jednim, par ili nekoliko praznih mesta. Ta vremena su prošla i za to se koriste kaskadni stilovi, a kada pišete na forumu to je nepotrebno i nije na Vama da to radite.

Rezime

Nema pravilnika koji govori šta je to što je ispravno i šta nije, već postoje samo preporuke i neki ustaljeni model ponašanja koji se podrazumeva, a koji smo u tekstu iznad opisali. Sve to što je navedeno, nije specifično samo za www.inter.rs već predstavlja poželjno uobičajeno ponašanje u komunikaciji preko interneta. Ukoliko prihvatite ove preporuke, to Vam može uvek i svuda samo koristiti.

Resursi

Domaći

Predrag Supurovic - Broker
Yugoslav AntiSpam Initiative
Kodeks ponašanja na Internetu
Nepoznati autor
Pravopis srpskog jezika
Krešimir Pintarić
Internetsko nazivlje
Wikipedia
Srpski jezik
Pravopisna pravila hrvatskog jezika

Strani

Internet Engineering Task Force
Netiquette Guidelines
Ethics and the Internet
Wikipedia
Netiquette
Eternal September
Albion.com and Seth T. Ross
Netiquette Home Page
Pearman Cooperation
Business Netiquette International